Tin tuyển dụng

Thành tựu nổi bật

Thống kê truy cập

05476498
Today
This Week
This Month
All days
637
3066
14067
5476498

23-08-2019

A. BẢNG GIÁ ỐNG - MIỀN NAM
1.   Ống uPVC
2.    Ống HDPE
3.    Ống PPR
A. BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN- MIỀN NAM
1.

  Phụ kiện uPVC

 
  Tiêu chuẩn ISO 4422 (Loại mỏng)
  Tiêu chuẩn ISO 4422 (Loại dày)
  Tiêu chuẩn ATSM 2241 (loại mỏng)
   Tiêu chuẩn ATSM 2241 (loại dày)
2.   Phụ kiện HDPE  
  HDPE - PE100
  HPDE hàn gia công
3.   Phụ kiện PPR

 

A. BẢNG GIÁ ỐNG - MIỀN BẮC
1.   Ống uPVC
2.    Ống HDPE
3.    Ống PPR
B. BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN - MIỀN BẮC
1.   Phụ kiện uPVC  
   Dân dụng
  Tiêu chuẩn ISO 4427 (Loại dày)
   Tiêu chuẩn ISO 4427 (Loại mỏng)
  Tiêu chuẩn ATSM 2241 (Loại dày)
   Tiêu chuẩn ATSM 2241 (Loại mỏng)
2.   Phụ kiện HDPE  
  HDPE - PE100
3.   Phụ kiện PPR

 

A. BẢNG GIÁ KHÁC
1.   Ống PE Gân xoắn
2.    Ống uPVC luồn dây điện