Tin tuyển dụng

Thành tựu nổi bật

Thông tin chứng nhận

{tab title="Bảo quản ống" alias="bqo"}

- Ống phải được xếp thành khối trên giá đỡ đặt ở nơi có mặt phẳng thích hợp, khoảng cách tối đa giữa 2 cột giá đỡ là 1,5m, bề mặt của cột giá đỡ ít nhất là 50mm.

 - Không để ống tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi hoặc sơn.

- Không xếp khối ống cao quá 2 mét vì có thể làm cho ống bị biến dạng.

- Không được bảo quản ống dưới ánh sáng trực tiếp của mặt trời.

- Đối với ống nong đầu, các đầu ống nong không được xếp chạm nhau.

{tab title="Bảo quản Găng cao su" alias="gcs"}

- Gioăng cao su phải được bảo quản tránh xa các nguồn nhiệt, hoá chất, dung môi.

- Không được xếp chồng chất để tránh gioăng bị biến dạng.

{tab title="Bốc xếp Ống" alias="bxo"}

- Khi bốc xếp ống, cần chú ý không làm hỏng bề mặt ống. Điều này đặc biệt quan trọng nếu hai đầu ống đã được gia công, ví dụ các đầu đã được nong hoặc vát cạnh.

- Không kéo ống dọc theo mặt đất hoặc ném ống vào bề mặt cứng.

- Không được để ống  trượt khi bốc xếp. Cấm tiếp xúc trực tiếp ống với dây, móc hoặc xích bằng kim loại.

- Nếu các ống đã được lồng vào nhau để vận chuyển, phải dỡ ống ở phía trong, xếp chúng vào khối riêng trước khi dỡ các ống bên ngoài.

{tab title="Vận chuyển" alias="vc"}

- Không kéo ống dọc theo mặt đất, không được ném ống và phụ tùng ống vào các bề mặt cứng.

- Khi vận chuyển ống, nên dùng xe tải có sàn phẳng. Sàn xe phải sạch, không có đinh hoặc các vật nhô lồi khác.

- Chú ý xếp các ống dày trước, ống mỏng sau.

{/tabs}