Tin tuyển dụng

Thành tựu nổi bật

Thông tin chứng nhận

Áp suất nước được tính theo chiều cao cột nước, cụ thể là độ chênh lệch mực nước cao nhất và mực nước thấp nhất trong hệ thống ống dẫn. Một cách tính tương đối như sau: 10 mét chênh lệch chiều cao mực nước thì tương ứng với 1 bar. Thông thường, Áp suất được chọn để tính cho hệ thống là áp suất cao nhất có thể trong quá trình sử dụng.

Ví dụ: Nhà bạn gồm có 5 tầng, bạn cần bơm nước từ mặt đất lên bồn chứa nước đặt trên sân thượng. Chiều cao của mực nước trong bồn khi đầy cách mặt đất nơi đặt máy bơm là khoảng 20 mét. Bạn có thể tính như sau:

  • Chênh lệch chiều cao cột nước:        h=20m              tương đương áp suất trong hệ thống:       Ph= 2bar.
  • Để có thể bơm nước từ mặt đất lên bồn chứa, bạn cần có 1 bơm tạo được áp là: Pb > Ph , tức là: Pb > 2bar. Giả sử, bạn chọn bơm có Pb = 2,5bar (tương đương chiều cao đẩy là 25 mét).
  • Như vậy, hệ thống ống dẫn phải chịu được áp làm việc là: Plv > Pb , hay Plv > 2.5 bar.
  • Ở nhiệt độ môi trường thông thường tại Việt Nam là: 350C, bạn nên chọn ống có Áp suất làm việc danh nghĩa (PN) là: PNo = Plv / K 

K: Hệ số giảm áp, được chọn theo Catalogue Bình Minh. Tại nhiệt độ 350C, K=0,8.

Do đó, PNo = 2.5 / 0.8 = ~ 3.2bar

  • Vậy: Bạn nên chọn ống Nhựa Đệ Nhất có PN ≥ 3.2bar.

(Lưu ý: Trên đây là hướng dẫn tính để chọn ống một cách tương đối cho hệ thống ống Nhựa Đệ Nhất đơn giản trong các công trình dân dụng. Trong các trường hợp cần tính toán chính xác hơn cho các công trình phức tạp, cần phải kể thêm các trở lực trong hệ thống ống trong quá trình tính áp làm việc)

Hotline: 0968.899.277 - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.