Notice: Undefined index: mime in /home/nhuadenh/public_html/libraries/arisoft/Arisoft/Joomla/Document/Includesmanager.php on line 99
Nhựa Đệ Nhất - Tin tuyển dụng
 

Tin tuyển dụng

Thành tựu nổi bật

Thông tin chứng nhận

Do nhu cầu phát triển thị trường và nhân lực Phòng kinh doanh. Nay CTy TNHH Hóa Nhựa Đệ Nhất cần tuyển dụng các vị trí sau:

Danh sách tuyển dụng

 

ARI Docs Viewer: 'http://nhuadenhat.vn/images/Tuyen-dung/TH-K-KINH-DOANH.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

Loading...